Over mij

De essentie van het HR-vak? Zorgen voor faciliteiten die mensen beter laten werken en samenwerken. Faciliteiten in de vorm van passende HR-instrumenten én het ondersteunen van collega’s in het gebruik ervan.

Ik werk inmiddels 35 jaar in het HR-vak. Ik leer nog elke dag en ben continu op zoek naar verbeteringen.

We hoeven vandaag de dag niets meer te bedenken, te ontwikkelen. Dat hebben anderen al gedaan. Alles wat ik in de praktijk toepas, is dus ‘gejat’. De kunst is om het juiste te gebruiken. Het zijn combinaties van ideeën van anderen.

Ik daag collega’s uit om op een verfrissende, eigentijdse manier naar onze HR-instrumenten en (lokale) arbeidsvoorwaarden te kijken. Menig onderwerp kan wel een update gebruiken. Minder regelend, minder ‘dwingend’, minder risicomijdend en vooral vertrouwend op ieders verantwoordelijkheid. Zoals we allemaal in onze HR-visie hebben verwoord.

In die rol voel ik mij sterk; in overleg met collega’s de kaders neerzetten en vervolgens vooral zorgen dat het gaat beklijven. Beklijven is geen probleem als je in het voortraject de juiste mensen hebt meegenomen. En dat onderschatten ‘wij HRM-ers’ nog wel eens.

Mijn tweede favoriete bezigheid is het inzetten van een drijfveren- en talentenanalyse bij individuele – en teamontwikkeling. Ik omarm al vanaf 2010 de TMA-methode. Ik ervaar TMA als een uitstekend hulpmiddel om inzicht te krijgen hoe collega’s zijn als mens, hoe ze functioneren en waar hun mogelijkheden liggen. Ik zeg bewust ‘hulpmiddel’, omdat het natuurlijk vooral draait om de gesprekken die je voert.

Voor informatie verwijs ik je graag naar de website van TMA.