Verzuim past niet bij ziekte

In een verzuimprotocol kom je steeds vaker de term ziekteverlof tegen. Vervolgens hebben we het dan wel weer over verzuimcijfers, verzuimduur, frequent verzuim, etc.

Verzuim of verlof: ‘What’s in the name’, zou je zeggen. Nou, heel veel! De (dikke) Van Dale omschrijft het begrip verzuim als nalatigheid. Je hebt iets niet gedaan wat je wél had moeten doen. Je bent in gebreke gebleven. Ben je nalatig wanneer je met een stevige griep in bed ligt en niet kunt werken? Natuurlijk niet.

Laten we de term verzuim maar wat minder vaak inzetten. Als je niet in staat bent om te werken, verleent de werkgever jou ziekteverlof. En hebben we het over ziekteverlofcijfers, gemiddelde verlofduur, e.d.

Het wordt een ander verhaal als je bij ziekte wél in staat bent om (aangepast) te werken en dit niet wil doen. Dán is sprake van verzuim. In dat geval voeren we andere gesprekken.

Ziekte; ook een begrip om even bij stil te staan. Ziekte is een lichamelijke of psychische aandoening. Ziekte leidt niet altijd tot ziekteverlof. Je kunt met een chronische aandoening nog goed in staat zijn om (aangepast) te werken. Daarnaast is ziekteverlof niet altijd het gevolg van ziekte. Zo kan een reactie op vervelende omstandigheden (slecht nieuws) gevolgen hebben voor het werk. Het gaat dus niet om ziekte, maar om klachten die het werk kunnen belemmeren.

(Wordt vervolgd)