Menig HR-visie zet in op ‘de moderne ambtenaar’, met eigenschappen als wendbaarheid, eigenaarschap, vertrouwen, etc. Niks mis mee, zolang we deze visie in de praktijk uitdragen. En dat schiet er soms nog een beetje bij in. Autonomie, vertrouwen en verantwoordelijkheid tot op de ‘werkvloer’ zie je niet altijd terug in regelingen en procedures.

Ik nodig collega’s uit om eens op een verfrissende en eigentijdse manier naar onze HR-instrumenten en arbeidsvoorwaarden te kijken. Menig onderwerp kan wel een update gebruiken. Minder regelend, minder ‘dwingend’, minder risicomijdend en vooral vertrouwend op ieders verantwoordelijkheid, zoals we dat allemaal in onze HR-visie hebben verwoord.

Had de overheid zo’n 20 jaar geleden niet eens uitgesproken om minder te gaan regelen en regels eenvoudiger te maken? De praktijk leert dat dereguleren niet in onze genen zit. We blijven ons beschermen tegen die 5%, die zich niet aan de afspraken wil houden. Om misbruik te voorkomen of omdat het anders niet juridisch-waterdicht zou zijn, zorgen we dus dat alles goed is dichtgetimmerd.

Laten we het vooral simpel en praktisch uitvoerbaar houden en ons richten op die 95%.

Leo Helleman